PAIA

  • This manual has been prepared in terms of the section 51 of the Promotion of Acess to Information Act 2 of 2000 and to the address the requirements of the Protection of Personal Information Act 4 of 2014.
  • This Guide has been designed to be a guiding, user-friendly and accessible tool for any person who wishes to exercise any right contemplated in PAIA and the Protection of Personal Information Act, 2013.
  • Lo Mhlahlandlela wenzelwe ukuba ube yithuluzi eliqondisayo, elisebenziseka kalula futhi elitholakalayo kunoma yimuphi umuntu ofisa ukusebenzisa noma yiliphi ilungelo elikwi-PAIA nakuMthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane Yomuntu, Ka-2013.

Emergency Numbers  

JHB011 444 2237
KZN031 140 1061
PTA012 451 8600

+ +